آزمون غربالگری

خوش آمدید

کاربر گرامی، سلام

ما در سرای نوآوری ایرانیان برای اینکه بتوانیم ظرفیت ها و توانمندی های شما را برای راه اندازی یک کسب و کار جدید(کارآفرینی) بسنجیم ابتدا نیاز است شما یک تست شخصیت شناسی کارآفرینانه را انجام دهید. در این تست آنلاین بطور کلی مشخص می شود که آیا شما یک کارآفرین بالقوه هستید یا نه پس حتماً باید به تمامی سئوالاتی که در ادامه می آید پاسخ دهید.

 یکی از مراحل تشکیل هسته برای سرگروه ها انجام این تست است و افرادی که امتیاز بالاتری کسب کنند امکان تشکیل هسته ی کارآفرینی را خواهند داشت.

پس از اتمام تست برای مشاهده نتایج باید در سامانه ثبت نام نمائید.

شایان ذکراست تست حاضر که توسط اساتید دانشگاه تربیت مدرس تهیه شده و با همکاری مجموعه اصفهان پلاس ارائه می گردد روایی و پایایی قابل قبولی دارد.